அங்கத்துவம்

உங்களுக்குப் பொருத்தமான உறுப்பினர் வகையைக் கண்டறிந்து,
இன்றே விண்ணப்பிக்கவும்

சக உறுப்பினர்


மிகவும் மதிப்புமிக்க உறுப்பினர் வகை. இது உங்கள் தொழில்முறை மற்றும் சீனா - இலங்கை உறவுகளுக்கான பங்களிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது

கௌரவ தலைப்பு வருடாந்தம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிநபர்களின் குழுவிற்கு வழங்கப்படுகிறது. இது இராஜதந்திரிகள், கல்வியாளர்கள், அனுபவம் வாய்ந்த தொழில்முனைவோர் மற்றும் ஒத்த தொழில் வல்லுநர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வகையாகும்.

இந்த வகை ஒரு வருடத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் திறன்.See how we work

தொழில்முறை உறுப்பினர்


இந்த அங்கத்துவம் இடைநிலை நிலை உறுப்பினருக்கானது. இது சீனா மற்றும் இலங்கையில் முறையே உங்கள் ஆர்வமுள்ள பகுதியில் உங்கள் தொழில்முறை பங்களிப்பைக் காட்டுகிறது.

நீங்கள் ஒரு தொழில்முனைவோராக அல்லது வணிக உரிமையாளராக விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் வணிகத் தகவலைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒரு நிபுணராக விண்ணப்பிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் கல்வி அல்லது தொழில்முறை தகுதிகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த வகைக்கு நீங்கள் ஆர்வமுள்ள பகுதியில் ஒரு வழக்கறிஞர் அறிவை நிரூபிக்க வேண்டும்.See how we work

அமைப்பின் உறுப்பினர்


பணியாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கான கூட்டு உறுப்பினராக இருக்க விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கான சிறந்த உறுப்பினர் வகையாகும்.

இந்த வகைக்குத் தகுதிபெற, நிறுவனம் சீனா / இலங்கையுடன் (விண்ணப்பிக்கும் நாட்டைப் பொறுத்து) 2 வருட வணிக அனுபவத்தின் குறைந்தபட்சத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

அல்லது மேற்கண்ட வகைகளில் இருந்து குறைந்தது 2 உறுப்பினர்/ சக உறுப்பினர்கள்.See how we work

இணை / மாணவர் உறுப்பினர்


CSLEA இன் நுழைவு-நிலை உறுப்பினர் பிரிவு மாணவர்கள் மற்றும் இளம் தொழில்முனைவோருக்கு ஏற்றதாக உள்ளது.

இந்த உறுப்பினர் நுழைவு நிலை. இது மாணவர்கள், தொடக்க உரிமையாளர்கள் மற்றும் சீனா மற்றும் இலங்கையில் ஒரு தொழில்முறை வலையமைப்பைக் கட்டியெழுப்ப ஆர்வமுள்ள எவருக்கும் ஏற்றதாக உள்ளது.

நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்தால், தொடர்புடைய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் உங்கள் மாணவர் தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும், மேலும் நீங்கள் ஒரு தொழில்முனைவோராக இருந்தால், குறைந்தபட்சம் ஒரு வணிகத் திட்டத்தை முன்வைக்க வேண்டும்.உறுப்பினர் மதிப்பாய்வு செயல்முறை

1

படி 1

உங்கள் உறுப்பினர் வகையைத் தீர்மானிக்கவும்.
2

படி 2

டிஜிட்டல் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உங்களின் தொடர்புடைய ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.
3

படி 3

மதிப்பீட்டுக் குழுவின் ஆவணச் சரிபார்ப்பு.
4

படி 4

உறுப்பினர் பதவியை வழங்குதல் மற்றும் வரவேற்புப் பொதியை அனுப்புதல்.
EN